is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I)oor de aangave van het tempo krijgen de maatdeelen, en dus ook de noten, een absolute waarde (zie 36), d. w. z. dat hun waarde in gewone tijddeelen, seconden ol deelen van minuten, kan worden uitgedrukt.

5!>. Men onderscheidt 5 hoofdtempo's; gelijkmatig opklimmend van zeer langzaam tot zeer vlug, zijn ze:

1. Largo: breed, zwaar.

2. Adagio: statig.

3. Andante: snelheid van den gewonen wandelpas.

4. Allegro: vlug.

5. Presto: snel.

Het „Andante" kan beschouwd worden als het neutrale tempo: noch langzaam, noch vlug (100 h 120 maatdeelen in de minuut); de eerste twee zijn de langzame, de laatste twee de vlugge tempo's.

60. Bijna alle bestaande tempo's zijn tot een dezer vijf terug te brengen: ze zijn er van afgeleid, door middel van achtervoegsels, of door bijvoeging van bijwoorden van graad of andere bepalende woorden.

De achtervoegsels zijn: issimo, etto en ino: het eerste heeft vergrootende, de beide andere verkleinende kracht.

Issimo wordt gebruikt achter largo, allegro en presto:

Larghissimit: zeer breed,

Allegr issimo: zeer vlug,

Prestissimo: zeer snel.

Etto en ino komen achter largo, allegro en andante:

Larghetto: minder breed dan Largo,

Allegretto: minder vlug dan Allegro,

Andantino: minder langzaam dan Andante.