is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij deze aanwijzing wordt het maatdeel vertegen woon ligd door de notenwaarde, die voor den duur van 't maatdeel is aangenomen, en het dus juist vult. (Zie 461.).

Bij muziek in een of andere kwarts maat heeft dus de aanwijzing, dat er b.v.b. 80 maatdeelen in de minuut moeten voorbijgaan, dezen vorm:

# = 80.

Daaruit leest nu degeen, die de muziek zal uitvoeren, kortweg:

80 kwartnoten in de minuut.

Nader uitgelegd, beteekent dit voor hem:

n: de kwartnoot vult één maatdeel,

b: in één minuut worden 80 kwartnoten uitgevoerd,

c: in één minuut gaan 80 maatdeelen voorbij

('t kleine tijddeel — zie 44» — is dus * *o minuut),

d: bij 't maatslaan worden 80 bewegingen per minuut gemaakt.

Bij de halvenmaten (5, § en/..) wordt op dezeltde wijze de duur van de halve noot, bij de achtsten maten die van de achtste noot aangegeven, b.v.b.:

Staat de muziek in een samengestelde maatsoort, dan wordt dikwijls de duur van een geheel lid dier maat door één noot vertegenwoordigd;

in de 5 maat b.v.b.: =42.

of in de £ maat ë' = 72.

(12. De tempo-aanwijzing in getal maakt het meteen mogelijk, den duur van het geheele muziekstuk te bepalen , b.v.b.: