is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belangrijke veranderingen in het tempo worden echter altijd aangegeven. Daartoe dienen o. a. de woorden.

stringendo, afgekort string dringend.

accelerando, „ accel toenemend in snelheid en kracht.

ritenuto, „ riten teruggehouden.

ritardando, „ ritard. of rit. vertragend, rallentando, „ rail afnemend in snelheid en kracht.

De plaats, waar na zulk een versnelling of vertraging het gewone tempo weer moet intreden, wordt aangewezen door de uitdrukking: a tempo.

VIII. DE DIATONISCHE TOONREEKS. HEELE EN HALVE TONEN. CHROMATISCHE TEEKENS.

«6. Een reeks tonen in gewone volgorde is een diatonische toonreeks. Bij zulk een reeks ligt elke volgende toon een schrede „toonschrede" honger dan de voorgaande, als de reeks stijgend of rijzend, - een toonschrede lager,

als zij dalend is.

Wordt een diatonische reeks op den notenbalk voorgesteld, dan worden achtereenvolgens alle plaatsen bezet: elke volgende noot komt op de volgende plaats:

Diatonische reeks (stijgend).

67. Voor 't gezicht zijn alle toonschreden evengroot, voor 't gehoor niet. Door proefneming is dit te bewijzen.