is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1 een hal ven toon verhoogd, wordt dus dis, twee halve tonen d i s i s,

a een hal ven toon verlaagd, wordt dus as, twee halve tonen ases.

Met recht dragen dan ook de chromatisch gewijzigde tonen den naam van afgeleide tonen.

Hieronder volgen eenige afgeleide tonen, met de stamtonen waaruit ze ontstaan zijn.

71. In tegenstelling met de diatonische halve tonen, worden de halve tonen, die door chromatische verhooging of verlaging ontstaan, chromatische halve tonen genoemd.

is een diatonische halve toon: beide tonen liggen op verschillenden toontrap.

is een chromatische halve toon: beide tonen liggen op denzelfden toontrap.

72. De chromatische teekens worden op twee wijzen geplaatst:

1°. vlak achter den sleutel, en beheerschen dan een vaste lijn of spatie, zoodat alle noten in 't geheele muziekstuk, die op die lijn of in die spatie staan — en evengoed ook de gelijknamige, dus één of meer octaven hooger of lager — als verhoogd of verlaagd moeten beschouwd worden;

2°. vlak voor een noot; ze zijn dan slechts van kracht tot de eerstvolgende maatstreep.

Vooral in 't eerste geval kan het noodig zijn, voor een of