is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Af te keuren is dus:

De herstellingsteekens in de 4e, 5e en 7e maat zijn hier volstrekt ongemotiveerd.

IX. ENHARMONISCHE GELIJKHEID.

74. Wanneer men van 2 tonen, die een heele toonschrede van elkander liggen, den ondersten een chromatischen halven toon verhoogt, dan moet de afstand, die tot den 2" toon overblijft, natuurlijk ook een halve toon zijn. En omdat die halve toon ligt tusschen 2 tonen op verschillenden toontrap, is hij diatonisch.

Een heele toonschrede wordt dus door chromatische verhooginy van zijn ondertoon in twee halve tonen verdeeld: een chromatischen en een diatonischen:

Dezelfde verdeeling van den heelen toon kan men ook maken door de chromatische verlaging van den boventoon tusschen beide tonen in te voegen; dan komt echter eerst de diatonische daarna de chromatische halve toon.