is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78. 't Valt nu niet moeilijk te begrijpen, dat er ook enharmonisch gelijke tonen ontstaan:

10. Als men van twee tonen, die een diat. halve toonschrede verschillen, den ondersten enkel verhoogt of den bovensten enkel verlaagt; b.v.b. eis — f, ces — I».

'2°. Als men van twee tonen, die een heele toonschrede verschillen, den ondersten dubbel verhoogt of den bovensten dubbel verlaagt; b.v.b. cisis — d, geses — f.

Onderstaande balken geven voorbeelden: de eerste van 1, de tweede van 2.

De reden, waarom men de enharmonisch gelijke tonen ook maar niet gelijk schrijft, zal later blijken.

X. DIATONISCHE TOONLADDER.

79. Een diatonische reeks tonen, een octaaf groot, en bestaande uit 5 heele en 2 halve tonen, is een diatonische toonladder.

De onderste toon van een toonladder heet grondtoon; hij staat ten opzichte van de andere 7 tonen op den eersten toontrap, en de geheele toonladder wordt naar hem genoemd. De toonladder van a is dus de toonladder, die a tot grondtoon heeft.

De bovenste toon staat op den 8" toontrap, is dus het octaaf van den grondtoon, en met dien grondtoon gelijknamig.