is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omdat men echter aangenomen heeft, een chromatisch teeken als voorteeken nooit op een hulplijn te plaatsen, zet men ais en bis een octaaf lager, waardoor de regelmaat verbroken wordt en de volgende figuur ontstaat:

Meermalen heeft men getracht, een schrijfwijze ingang te doen vinden, waarbij ook fis en gis een octaaf lager geplaatst worden; doch hoewel de figuur daardoor gemakkelijker te overzien wordt, zooals hieronder blijkt, hebben deze pogingen geen succes gehad.

S!). De toonladders met kruisen zijn niet de eenige, die uit de toonladder van c kunnen worden afgeleid.

Evengoed als uit het 2e tetrachord, kan men ook uit het le tetrachord van c een toonladder afleiden. Dat le tetrachord moet dan het 2e van de nieuwe toonladder worden, en het wordt dit, wanneer men er een nieuw tetrachord onder voegt.

Van c uit diatonisch dalend, krijgen we

en vinden f als grondtoon.