is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Modulatie van c naar g.

Modulatie van c naar f.

XII. INTERVALLEN.

07. Den afstand tusschen 2 op elkander volgende tonen in een diatonische toonreeks leerden we reeds kennen als diatonische toonschrede.

Twee tonen kunnen echter nog op velerlei anderen afstand van elkander liggen. In 't algemeen noemt men den afstand tusschen 2 tonen „interval". Daarbij heet de toon, waarvan men bij 't berekenen van den afstand uitgaat, grondtoon, de andere intervalstoon.

Uitgaande van den grondtoon, kan men zoowel rijzen als dalen, zoodat de grondtoon evengoed de bovenste als de onderste der 2 tonen kan zijn.

rrizend. dalend.

Bij een dalend interval voegt men gewoonlijk „onder" vóór den naam van 't interval.

Is 't niet van belang, aan te wijzen welke van de 2 tonen de grondtoon of de intervalstoon is, dan kan men eenvoudig van boven- en ondertoon van 't interval spreken.