is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de primen zijn vergroot en verkleind vervangen door verhoogd en verlaagd, waardoor de toestand zuiverder wordt weergegeven.

Het verschil tusschen twee opeenvolgende soorten bedraagt een chromatische halve toon. Wordt b.v.b. de onderste toon van een vergroote sext chromatisch verhoogd, dan wordt de sext groot; een dubbele verhooging van den ondertoon maakt haar klein; komt daarbij nog een verlaging van den boventoon, dan is de sext verkleind geworden.

Toch bleef zij onder al die veranderingen „sext".

Als wet geldt dan ook, dat chromatische wijzigingen geen invloed hebben op den intervalsnaam; deze wordt altijd gegeven naar de stamtonen van 't interval.

In onderstaand voorbeeld is 't eerste interval (5 halve tonen) grooter dan 't tweede (4 halve tonen); toch blijft het eerste een terts, het tweede een quart, omdat de stamtonen dit eischen.

terts. quart.

(5 halve tonen). (4 halve tonen).

100. We kunnen nu de grootte van alle intervallen in diatonische heele en halve tonen uitdrukken; maar wetende, dat 2 opeenvolgende soorten van een interval een chroma-