is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderstaande teekening maakt dit duidelijk.

g—e' is de omkeering van e—g.

Is e—£ groot, dan is g—e' klein.

Door g chromatisch te verhoogen, komt zij evenveel dichter bij e' als verder van e; door hem chromatisch te verlagen, heeft het omgekeerde plaats.

Bij elke chromatische wijziging van den tusschentoon wordt het eene interval juist zooveel grooter, als het andere kleiner wordt.

Daaruit volgt:

de omkeering van een rei n interval is een rein interval. „ „ „ „ groot „ „ „ klein „ „ „ » klein „ „ „ groot

„ „ „ „ vergroot „ „ „ verkleind,,

„ „ „ „ verkleind,, „ „ vergroot „

Brengen we hiermee in verband het in 101 aangetoonde, dan is dus

de omkeering van een reine prime .... een rein octaaf n n „ „ groote seconde . . een kleine septime

„ „ „ „ verkleinde quart . een vergroote quint

n n n „ vergroote sext . . een verkleinde terts;

welke tabel kan uitgebreid worden tot ze alle soorten der verschillende intervallen bevat.