is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grondtonen dezer toonladders vormen dus een reeks reine onderquinten; of —

de grondtonen der toonladders met mollen volgen elkander met reine onderquinten op.

ces, ges, des, as, es, bes, f, c

Deze reeks voortgezet, tot er weer enharmonische verwisseling kan plaats hebben evenals bij de toonladders met kruisen, wordt dan in haar geheel:

deses, ases, eses, beses, fes, ces, ges, des, as, es, bes, f, c Ueses is enharmonisch gelijk aan c, en hier keert dus de reeks in zichzelf terug.

Evenals die van de kruisen, kan men dus ook deze reeks in cirkelvorm schrijven; men gaat daarbij echter naar links om, overeenkomstig het naar links afleiden der majeurtoonladders met mollen uit de toonladder van c.