is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telijk te beoefenen; alleen zij, die t daarin tot zekere hoogte gebracht hebben, kunnen langzamerhand den steun ontberen, dien 't zien der geschreven noten biedt. En daarna is er nog zeer veel oefening noodig, eer men een regel muziek, met inachtneming van maat, al lezende of zingende kan transponeeren.

III. Men kan transponeeren op verschillende wijzen.

A. De gemakkelijkste wijze is die, waarbij men eiken toon zóóveel laat rijzen of dalen, als het interval bedraagt dat de getransponeerde melodie van de oorspronkelijke verschillen moet. Men heeft dan slechts met één interval te maken.

Onderstaande regel moet b.v.b. een kleine terts verhoogd worden:

Door elke noot een kleine terts hooger te schrijven, krijgt men:

Moet dezelfde regel een reine kwart verlaagd worden, aan schrijft men elke noot een reine kwart lager.

B. Een andere wijze is die, waarbij men uitgaat van het feit, dat elke melodie uit een aaneenschakeling van intervallen bestaat.

Volgt men deze wijze, dan stelt men eerst den begintoon vast, en brengt daarna, van toon tot toon voortgaande, achtereenvolgens alle intervallen over.