is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transponeeren op deze manier is veel moeilijker: men heeft alle intervallen afzonderlijk te berekenen, en — brengt men één toon verkeerd over, dan is al 't volgende foutief, omdat elke volgende toon van den voorgaanden uit berekend wordt.

Toch wordt het veel zoo gedaan, vooral door hen, die voldoende kennis van toonladders hebben, en die kennis vaardig kunnen toepassen (zie 1]3).

Onderstaande regel, die een groote seconde moet worden verhoogd, wordt dan getransponeerd als volgt:

De aanvangstoon c wordt nu <1.

C. Voor de 3e wijze is het kunnen lezen in andere sleutels noodig. Men kan dan de noten dezelfde plaats laten behouden, maar door er een anderen sleutel voor te zetten, elke noot den naam doen aannemen, dien hij in de getransponeerde muziek hebben moet. Deze wijze is natuurlijk alleen toe te passen in die gevallen, waarin de bestaande sleutels dienst kunnen doen.

Zet men b.v.b. vóór muziek die in den g-sleutel staat, een f-sleutel, dan wordt de d op de 4e lijn f, en is dus een kleine terts hooger getransponeerd; de andere noten ondergaan dezelfde verandering. Daaruit volgt, dat men, als een muziekstuk in den ^-sleutel een kleine terts verhoogd moet worden, eenvoudig den g- door den f-sleutel te vervangen heeft.