is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij transpositie van be* in I», die dezelfde plaats op den balk innemen, hebben we niet anders te doen dan de voorteekening van 2 mollen door 5 kruisen te vervangen; alle noten kunnen haar plaats behouden:

In bes:

Hetzelfde in b. LL *

Nu wordt helder, wat in 111 werd aangehaald, nl. dat ieder, die de toonladders goed kent en ze vlug kan overzien, 't liefst de tweede wijze van transponeeren — het achtereenvolgens overbrengen der intervallen — zal toepassen, 't Is immers duidelijk, dat bij 't transponeeren elke toontrap van de oorspronkelijke toonladder wordt vervangen door den overeenkomstigen toontrap der nieuwe. Hij dus, die onmiddellijk ziet, op welken toontrap de te transponeeren toon staat, en dadelijk weet, door welken toon die toontrap in de nieuwe toonladder wordt ingenomen, transponeert zóó 't gemakkelijkst.

Nog gemakkelijker wordt het, wanneer hij zoo muzikaal ontwikkeld is, dat hij gehoorvoorstellingen van alle intervallen heeft, en 't hem onverschillig is, in welke toonladder hij ze moet opschrijven. Er is echter buitengewoon veel practische oefening noodig om 't zoo ver te brengen.

114. Bij 't transponeeren wordt elke laddereigen toon vervangen door een laddereigen toon van de nieuwe toon-