is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ladder. Een laddervreemde toon in de oorspronkelijke compositie zal dus ook in de getransponeerde laddervreemd zijn, en bijgevolg van een chromatisch teeken voorzien moeten worden. Komt in 't oorspronkelijke een laddervreemde verhooging voor, dan moet die noodwendig ook in 't getransponeerde voorkomen, 'tzij de verhooging dan door een kruis, of door een herstellingsteeken wordt aangegeven. Een laddervreemde verlaging wordt in de getransponeerde muziek om dezelfde reden een mol of een herstellingsteeken.

In 't algemeen zal een noot, die — buiten de voorteekening — in de oorspronkelijke muziek een chromatisch teeken vóór zich heeft, ook in de getransponeerde een chromatisch teeken — al is 't niet hetzelfde — voor zich moeten hebben.

In g.

XV. I)E MINEURTOONLADDERS.

115. Schrijven we, achtereenvolgens a, I», c, d, e, f en k tot grondtoon nemend, zeven diatonische toonreeksen, elk een octaaf groot en uit enkel stamtonen bestaande, dan krijgen we zeven diatonische toonladders, die alleen daarin verschillen, dat bij elk de halve tonen op andere plaatsen liggen.