is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt gevraagd: welke mineurtoonladder heeft 3 kruisen De mineur met 3 kruisen is gelijknamig met de majeur, die -3 verhoogingen meer, dus 6 kruisen, heeft.

Dit is fis; de mineur met 3 kruisen is dus fis. Op dezelfde wijze vindt men:

122. Eindelijk is er nog een derde middel.

De grondtonen der majeurtoonladders en die der mineurtoonladders vormen 2 reeksen quinten; de majeurreeks begint met c, de mineur met a. Beide reeksen rijzen of dalen met reine quinten; de twee grondtonen, die in beide evenver van het uitgangspunt liggen, verschillen dus evenveel als a en c, nl. een kleine terts, en — behooren bij toonladders met dezelfde voorteekening. Deze 2 toonladders, een majeur- en een mineurtoonladder, noemt men, omdat zij dezelfde plaatsen in 2 evenwijdige of parallelle reeksen innemen, paralleltoonladders.