is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fine (Fr. fin = einde) er boven; daar is dan de plaats waar men eindigen moet.

Fine.

Moet er niet van voren af begonnen worden, dan wijst het teeken boven den balk de plaats aan, tot waar men moet teruggaan, en in dit geval staan achter de letters D.C. nog de twee letters d. S., de afkorting van dal Segno =

vanaf het teeken.

Gaat daarmee gepaard het eindigen van de compositie op de plaats waar Fine staat, dan vindt men aan 't eind: D. C. d. S. a. F, of Da Capo dal Segno al Fine = te beginnen van af ,t teeken tot „Une'.

Komen na de plaats waar D.C. staat, nog eenige maten, dan moeten die beschouwd worden als het slotgedeelte der compositie. Dit draagt dan den naam van Coda of staartstuk , en de aanwijzing omtrent de uitvoering kan nog uitgebreid worden tot: Da Capo dal Segno al Fine e poi (en daarna) la Coda.

De uitvoering van bovenstaanden regel is: de eerste <S maten, dan maat 3 en 4, daarna 9 en 10.

137. Nog andere verkortingen bestaan in het vervangen van noten of notenfiguren, die eenige malen achtereen herhaald moeten worden, door strepen, b.v.b.: