is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dus een motief in 3 noten geeft, terwijl tevens daardoor de driedeelige maat noodzakelijk wordt.

Voorbeelden van aaneensluiting dezer motieven zijn:

Het verwijlen op 't hoogtepunt kan nóg iets worden verlengd door aanwending van'tzoogenaamd agogisch accent, het nauw merkbaar verlengen van het geaccentueerde maatdeel ten koste van het volgende.

147. De bovenstaande beschouwing der motieven is echter niet volledig. Want evenals de twee of drie tonen van 't motief beteekenis ten opzichte van elkander hebben, staan ook de motieven in betrekking tot elkander.

Zoo geldt het 2" motief weer als afsluiting van het eerste, als antwoord op een vraag, en vormen die twee motieven samen, motiefgroep of zinsnede genoemd, weer een geheel tegenover een tweede motiefgroep, die een afsluiting van de eerste behoort te zijn. Alzoo vormen twee zinsneden een afgesloten, uit 4 motieven bestaand geheel, dat muzikale zin ofSatz genoemd wordt.

En tegenover die Satz verschijnt weer een tweede, als antwoord of afsluiting; de 2 Satzen, onderscheiden als vooren nasatz, heeten samen Periode.

Het laatste voorbeeld van 146, zoo ingedeeld, krijgt dan

dezen vorm: