is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148. Op deze wijze wordt de rhythmus geboren, die meer volkomenheid verkrijgt en sprekender wordt, wanneer de noten der motieven op verschillènde wijzen in kleinere waarden worden onderverdeeld.

De componist kan hierbij gelijk gebouwde (onderverdeelde), of ongelijk gebouwde motieven naast elkander leggen; b.v.b.;

Twee gelijkgebonwde motieven naast elkander:

Twee ongelijk gebouwdt

14». Wordt de bovenbeschreven bouw streng volgehouden, dan vormt de aldus ontstane compositie een zuiver, symmetrisch geheel.

't Is echter niet te ontkennen, dat een strenge doorvoering der symmetrie tot groote eenvormigheid en eentonigheid leidt. Daarom is het noodzakelijk, vooral in grootere werken, den getrouwen terugkeer van dezelfde vormen hier en daar te onderbreken, en dus van de symmetrie af te wijken. Dit

wordt bereikt door uitbreiding en door ineenschuiving of

9*