is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van c uit haar tonica-drieklank is ontwikkeld, zijn de accoordtonen in halve noten, de doorgangstonen in kwarten geschreven:

Zeker is het, dat men niet eens bijzonder muzikaal ontwikkeld behoeft te zijn, om uit een tonica-drieklank, die b.v.b. op de piano wordt aangeslagen, dadelijk zijn toonladder te herkennen.

In den tonica-drieklank is natuurlijk de tonica de gewichtigste toon; daarop volgt de bovenste — de derde toon, die den naam van dominant of beheerschende draagt.

De middelste toon ligt tusschen tonica en dominant als vereeniger of middelaar, en krijgt daarom den naam van m e d i a n t.

De tonica-drieklank bestaat dus uit tonica, mediant en dominant.

De tweede belangrijke drieklank is die op den dominant, kortweg dominant-drieklank genoemd, en bestaande uit den dominant met zijn groote terts en reine quint.

Dominant-drieklank van c.

Is, in stijgende richting van c uitgaande, g de quint of dominant, in dalende richting vindt men f als zoodanig. F, de onderquint van c, ontvangt daarom den naam vnn onder- of sub-dominant. Door omkeering van de quint in een quart ontmoeten we haar als 4" toon in de toonladder: