is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

And. (andante): gaande beweging, snelheid van den gewonen wandelpas.

Andin» (andantino), verkl. van andante: minder langzaam. Animato: levendig, bezield.

Appassionato: hartstochtelijk.

Appoggiatura: voorslagsnoot.

Arden te: vurig.

Armonioso: harmonieus, welluidend.

Arr. (arrangement): bewerking voor een of meer andere

instrumenten.

Att. (attacca): begin!

Aubade: ochtendmuziek.

Ave (Ave Maria): Wees gegroet, Maria! Lofzang ter eere

van de H. Maagd.

Basse-taille: bariton.

Ben of bene: goed of wel.

Ben sostenuto: wel onderhouden.

Ben legato: goed gebonden.

Berceuse: wiegelied.

Bourrée: oud-Fransche vroolijke dans in de \ maat. Brio: levendigheid, vuur.

Buffo: kluchtig, komisch.

Bas-buffo: bas voor komische rollen.

Opera-bouffe: komische opera.

Calando: verminderend in sterkte en snelheid.

Canon: hetzelfde lied door twee of meer stemmen gezongen, waarbij de volgende begint als de voorgaande eenige maten op weg is.

Cantus: gezang. — Van denzelfden stam.

Cantabile: zangerig.

Cantando: zingend.

Cantor en cantatrice: zanger en zangeres.

Canticum: geestelijk lied.

Cantilene: eenvoudig, gedragen lied.