is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt herhaald, zoodat 't is of ze elkander op de vlucht jagen (fuga = vlucht).

Fuoco: vuur; con fuoco.

Furioso: woedend, stormend snel.

Gavotte: oud-Fransche dans in kleine allabreve-maat. Gentile: liefelijk, bevallig.

Giocoso: vroolijk, schertsend.

Giusto: juist, gepast.

Gloria (Gloria in excelsis Deo): Eere zij God in den Hoogen.

Een der deelen van de Mis.

Grave: ernstig, breed en zwaar.

Grazioso: bevallig, zwierig.

H: naam eener noot. De noot, die wij I» noemen, heet bij

de Duitschers h; hun b is onze bes.

Hymnus: hymne, lofzang ter eere van goden of helden. Hyper: boven.

Hypo: onder (zie oude toonladders).

II: de, het.

I mi tan do: nabootsend.

Impetuoso: onstuimig.

Inquieto: onrustig.

Interludium of intermezzo: tussehenspel.

Intonatie: het inzetten van den toon.

Introitus: de inleiding of introductie van een Mis. Istesso: de- of hetzelfde. 1'Istesso tempo: hetzelfde tempo. Kopstem: hoofdstem; verkeerde vertaling van 't Duitsche

„Kopfstimme".

Koryphee: voorganger in den zang bij de Grieken.

Kyrie (Kyrie eleison): Heer, ontferm u onzer! Een der

deelen van de Mis.

Lacrimoso: klagend, weenend.

Largo: zeer langzaam. Afleidingen:-

Larghetto: verkl. van largo, dus minder langzaam. Larghissimo: zeer langzaam.