is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L a u d a: lofzang.

Legato: gebonden, tegenstelling van staccato.

Legg (leggiero): licht.

Lento: langzaam, ongeveer als largo.

Liaison of ligatura: verbindingsboog.

Libitum (zie ad libitum).

Libretto: tekst van een opera of operette.

Loco: op de plaats, (na 8V0).

Lusing. (lusingando): vleiend.

M a: maar.

Ma non troppo: maar niet te veel.

Madrigal: herderslied uit de 16® eeuw.

Maestoso: verheven, plechtig.

Magnificat (Magnificat anima mea Dominum): Mijn ziel maakt groot den Heer. Lofzang ter eere der H. Maagd Maria.

Mare. (marcato): gemarkeerd, in onderdeelen goed uitkomend.

Matinee: morgenmuziek.

M a r z i a 1 e: krijgshaftig.

Mazurka: Poolsche dans.

Melomaan: hartstochtelijk muziekliefhebber.

M e n o: minder.

Menuet: oud-Fransche statige dans in $ maat.

Messa di voce: aanzwellen en weer afnemen van den toon —^r==—, oefening voor stemvorming.

Mezza of mezzo: half.

Mezza voce: met halve stem.

Miserere (miserere mei, Deus): Wees mij genadig, oGod! R.C. kerkgezang. Begin van den 57" psalm.

Missa: mis; het gezang dat bij de mis wordt uitgevoerd. De mis bestaat uit 6 deelen: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Soms wordt ze door een Introïtus voorafgegaan.

11*