is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sopra: boven.

come sopra: als boven.

Sostenuto: gehouden, regelmatig volgehouden tijdmaat. Sotto voce: met zachte, gedempte stem.

Soupir: Fransche benaming voor kwartrust.

Soupir de croche: achtste rust (zie „croche"). Spiritoso: geestig, levendig.

Stacc. (staccato): afgestooten, tegenstelling van legato.

Strepitoso: luidruchtig, met geweld.

Stretta: slotpassage, in snel tempo intredend en steeds

sneller wordend.

String. (stringendo): haastend, spoedend.

Tacet: zwijgen.

Tanto: veel, zeer veel; ook zooveel.

Tenuto: gehouden, de noten de volle waarde geven. Tranquillo: rustig.

Tre: drie, driemaal.

Tredeciine: de dertiende toon.

Trem. (tremolo): bevend.

Troppo: te veel.

Tutti: allen; tegenstelling van solo.

U n poco: een weinig.

U n i s. (unisono): 't geheele koor — of alle instrumenten —

denzelfden toon.

Vibrato: trilling of golving in den toon bij zangers. Vigoroso: sterk, krachtig.

Vivace: levendig.

Vocalise: zangoefening op klinkers.

V.s. (volti subito): keer snel om (de bladzijde).