is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis der Tentoonstelling.

Algeraeene tentoonstellingen, zoowel de nationale als de internationale, zijn eene uitvinding der moderne tijden. De groote vlucht door de nijverheid in de laatste eeuw genomen, en de ontzaglijk verbeterde verkeersmiddelen zijn de oorzaken van deze nieuwe feesten, welke dan op de eene, dan op de andere plaats gehouden, behalve haar eigenlijkdoel, ook nog een groot aantal vermakelijkheden medebrengen, en een algemeen als geldig aangenomen beweegreden vormen, om de zomervacantie op de plaats der tentoonstelling

door te brengen.

In vroegere tijden heeft men wel tentoonstellingen gekend van kunstvoortbrengselen, soms uitgestrekt tot hetgeen men thans kunstnijverheid noemt, maar tentoonstellingen van voortbrengselen der nijverheid, waarbij de kunst alleen uit de kunst van uitstalling bestaat, kende men niet. Alleen de groote jaarmarkten zijn eenigszins hiermede te vergelijken, doch daarbij was verkoop der tentoongestelde zaken het uitsluitend doel. Daarom als men thans van tentoonstellingen spreekt als van groote kermissen, is dit niet als een schimpnaam af te wijzen, maar veeleer te beschouwen als het bewijs, dat reeds vroeger nut en vermaak evenals