is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thans gepaard gingen, want ook de oude kermissen waren groote jaarmarkten met gelegenheid tot uitspanning.

De eerste nijverheidstentoonstelling, waarbij het doen zien en niet het verkoopen hoofddoel was, de eerste poging om door de beste producten bij elkaar te brengen, een helder inzicht te verkrijgen in hetgeen elke tak van nijverheid kan voortbrengen en door een bloedloozen strijd te doen uitmaken, wie het in zijn vak het verst gebracht heeft, dagteekent nog uit het tijdperk der Groote Revolutie.

De eerste tentoonstelling op het Champ de Mars in 1798.

Op 4 September 1798 bevatte de Fransche Staatscourant het programma van dit nijverheidsfeest. Het werd gehouden gedurende de vijf jours complémentaires van het jaar VI (17 tot 21 September 1798). Was de tijd van voorbereiding slechts kort, haar omvang en bezoek waren daaraan evenredig. Er waren 110 exposanten en de kosten bedroegen frs. 60.000. Maar reeds de eerste tentoonstelling had dit gemeen met de meeste latere, dat zij niet op tijd gereed was. Zij is twee dagen te laat geopend, doch haar succes was zoo groot, dat, in plaats vijf, zij dertien dagen duurde. Eene zeer deskundige jury verleende de bekroningen, die