is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met groote plechtigheid werden uitgereikt, en waarvan de lijst nog thans bewaard wordt.

Deze eerste tentoonstelling werd reeds gehouden op het Champ de Mars, doch zij besloeg daarvan slechts een zeer klein gedeelte. Thans geeft het uitgestrekte Maartveld reeds bij lange niet meer de noodige ruimte, zijn de kosten meer dan duizendvoudig, en 7.00 het feest der mannen van het Directoire ons klein en benepen schijnen. Niet in eens is die sprong gedaan. De tentoonstelling van 1798 werd door meerdere Fransche gevolgd en 'n den vreemde vond dit denkbeeld grooten bijval.

Het was Engeland, waar men het eerst dacht aan uitbreiding van het programma, en aan hervorming der nationale tentoonstelling in eene wereldtentoonstelling. De eerste wereldtentoonstelling is te Londen in 1851 gehouden. Zij was eene algemeene tentoonstelling, en werd te Parijs en elders herhaald. Maar spoedig schrikte de omvang der tentoonstelling af, en keerde men terug tot de nationale tentoonstellingen of wel tot internationale, maar beperkt tot zekere klassen van nijverheid. Alleen Parijs bleef getrouw aan de meest ruime opvatting: De wereldtentoonstelling is voor alle volken en voor alle voorwerp van metuehenwerk.

In 1855 had de eerste wereldtentoonstelling te Parijs plaats. Zij werd hoofdzakelijk gehouden in het nieuwe Nijverheidspaleis der Chanips Elysées, dat is blijven bestaan tot den vorigen zomer, toen het plaats moest maken voor de nieuwe gebouwen der tegenwoordige tentoonstelling. De derde wereldtentoonstelling werd in 1862 te Londen gehouden, de vierde in 1867 te Parijs, de vijfde in 1873 te Weenen, de zesde in ] 876 te Philadelphia, de zevende in 1878 te Parijs, de achtste eveneens te Parijs in 1889, de negende te Chicago in 1893, en de tiende is de huidige tentoonstelling, die wellicht de laatste der reeks zal blijven.