is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men het oppervlak vergelijken door de 96 H. A., welke

in i»»y binnen ae omneimng der tentoonstelling vielen, te plaatsen naast de 108 H. A. van thans, doch daarbij moet men in het oog houden, dat nu in evenredigheid veel meer van de ruimte bebouwd is, misschien wel wat te veel voor het vrije verkeer op de drukste dagen. In 1889 namen de gebouwen 30 °/0 van het terrein in beslag, nu vorderen deze 54 H.A., dus juist

A. MlLLEHAND. i>0 °/0.

Minister van Koophandel, Nijverheid, De tentoonstelling is bestemd Posteryen, Telegraphen en Tclephonen. orv. , , .. 7» • _

v 204 dagen open te zijn. Zij is op

14 April geopend om op 5 November gesloten te worden.

Zooals gewoonlijk was de tentoonstelling op den openingsdag niet gereed, zelfs niet de groote feestzaal, waarin in tegenwoordigheid van president Loubet, van het corps diplomatique, de Fransche en vreemde tentoonstellingsbesturen, de verschillende autoriteiten in Frankrijk, de voornaamste inzenders, de dames en de pers, in het geheel 14.000 personen, de heer Millerand, de

pcicui.cu, .-.c iuiuciouu, At-FBKD PlCABD,

tegenwoordige Minister van Koop- sectie-voorzitter van den Baad van

li'imlpl als aWmppn linnfil <W 8tate' Commissaris-Generaal nanaei, ais algemeen nooiu aei (ler Wereldtentoonsteiiing in iuoo.

Expositie, de feestrede uitsprak.

Eerst in .Tuni is de voltooiing te verwachten, evenwel