is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht en Ïndeeïing der Tentoonstelling.

Ofschoon de tentoonstelling op zich zelve eene ware stad van paleizen vormt, is het in het algemeen niet moeielijk er den weg te vinden, daar de verdeeling in groote trekken vrij eenvoudig is, en de tentoonstelling in natuurlijke secties gesplitst kan worden. Het spreekt vanzelf dat op die algemeene jndeeling eenige uitzonderingen door bijkomende omstandigheden noodzakelijk bleken, maar zij zijn niet van dien aard, dat zij het algemeene plan verstoren, en zijn zeer bepaald uitzonderingen gebleven.

De eerste afdeeling der tentoonstelling zijn de gebouwen in de Champs Elysées, waarin de schilder- en beeldhouwkunst, evenals de retrospectieve kunsttentoonstelling geplaatst zijn.

De tweede afdeeling is de Rue de Paris. Zij omvat de gebouwen van den rechter Seine-oever van af de brug deiInvalides tot aan het Trocadéro. Hier is de tentoonstelling van Parijs, het hedendaagsche en het oud Parijs, dan de bloemententoonstelling, welke op de lage Seinekade nog onder de brug der Invalides voortgezet wordt, verder het paleis der congressen, waarin tevens de volkshuishoudkunde is gehuisvest, en ten slotte verschillende gelegenheden, tot vermaak, die meer bepaald een Parijsch karakter hebben.