is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De derde afdeeling omvat alles wat op het Trocadéro gelegen is, dit zijn de Fransche en vreemde koloniën, sommige overzeesche landen die geen koloniën zijn, zooals de Transvaal, China en Japan, het gebouw van den zeehandel en de haven der pleiziervaartuigen.

De vierde afdeeling bestaat uit de gebouwen op het Champ de Mars langs den Seine-oever en rondom den Eiffeltoren opgericht. De meeste hiervan zijn gelegenheden tot leering en tevens tot vermaak, panorama's, het paleis van het licht, dat der costumes, enz. Verder langs de Seine de groote paleizen van boschbouw, jacht, visscherij en scheepsbouw.

De vijfde afdeeling omvat de eigenlijke tentoonstellingspaleizen van het Champ de Mars, waarin wij vinden de tentoonstelling der hulpmiddelen van kunsten en wetenschap, middelen van vervoer, geweven stoffen, electrische en mechanische nijverheid, electriciteit en voedingsmiddelen. Ook de groote feestzaal is in deze afdeeling gelegen.

De zesde afdeeling is de Rue des Nations, de Straat der Volken, welke aan den linker Seine-oever evenwijdig loopt aan de Rue de Paris van af het Champ de Mars tot aan de brug der Invalides. Hierin zijn leger, vloot en pers en tevens de rij nationale paleizen door de verschillende volken, meestal in hun eigen bouwstijl, opgericht.

De zevende afdeelinj? vult de Esplanade des Invalides. Zij omvat de tentoonstelling van meubels, versieringen van openbare gebouwen en woningen en de kunstnijverheid. Goud- en zilversmidswerk, aardewerk, porcelein, glaswerk •en tapijten behooren hiertoe.

Bovendien is er nog een annexe in het bosch van Vincennes, waarin, nevens arbeiderswoningen en groote middelen van vervoer, voornamelijk eene sporttentoonstelling met gelegenheid tot het houden van wedstrijden is ingericht.