is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D» E. A.' Baudui», Voorzitter van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, te 's Gravenhage.

Dr. P. P. C. Hoek, wetenschappelijk Adviseur in visscherüzaken, te Helder.

G. A. Baron Tindal, te Amsterdam.

J. W. IJzerman, oud Hoofd-lngenieur der Staatsspoorwegen in Nederlandsch-lndië, te Amsterdam.

G. B. Hooyer, oud Luitenant-Kolonel van het N. I. Leger, te

's Gravenhage.

Mr. H. Zillesen, Griffier van de Eerste Kamer der StatenGeneraal, te 's Gravenhage, Secretaris.

Jhr. S. van Citters, Hoofdcommies bjj het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, te 's Gravenhage, Penningmeester.

D. Baron van Asbeck, Ingenieur te Parijs, tevens Gedelegeerde van den Commissaris-Generaal.

H. van den Bosch,' Adjunct-Secretaris, te 's Gravenhage. Mr. H. C. Obreen, Adjunct-Secretaris, te 's Gravenhage.

J. P. Buurman, Secretaris van het Commissariaat-Generaal.

Het adres van het Nederlandsch Commissariaat-Generaal is tegenwoordig 12 Avenue Rapp, Parijs.

Behalve de Centrale Commissie werden kort daarna verschillende commissiën bij ministerieel besluit benoemd, welke belast werden met een of meer groepen volgens de door de Pransche administratie aangenomen verdeeling. Deze Bijzondere Commissiën waren bij de opening der tentoonstelling samengesteld als volgt :

GROEP I.

Dr. D. de Loos, Voorzitter, Dr. C. J. Eggink, Secretaris,