is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linkervleugel van het groote tentoonstellingspaleis op het Champ de Mars, op de grondverdieping.

7°. In dienzelfden vleugel, eveneens op de grondverdieping de inzendingen betreffende Waterbouwkunde en Verkeerswezen.

8° Nog verder in dit paleis op de verdieping de inzending van Scheikundige Nijverheid, w.o. de industrie van het Papier, de Tabak, de Kaarsen, enz.

9°. Op de verdieping in de voormalige Machinegalerij vinden wij nog in eene kleine groep eenige inzendingen betreffende Verwarming, Gezondheidsleer en Armenzorg.

10°. In de Galerij zelve is eene belangrijke groep, gevormd door de Suikerindustrie en verdere Voedingsmiddelen.

11®. In het paleis der Electriciteit zijn de groote electrische machines ongeveer in het midden van het paleis, op de grondverdieping, die hier wel eene kelderverdieping schijnt, geplaatst. Andere groote werktuigkundige inrichtingen, zooals een Electrische Sloep en eene in werking zijnde Diamantslijperij, ofschoon niet behoorend tot deze groep, zijn er nevens geplaatst, evenals de eenige Nederlandsche inzending betreffende Metallurgie.

12°. In den rechtervleugel van het groote Nijverheidspaleis op het Champ de Mars, is de groep der Geweven Stoffen en Gemaakte Kleeren op de verdieping geplaatst.

13°. De Scheepsbouwinzending is geplaatst aan dezelfde zijde van het Champ de Mars, in de onmiddellijke nabijheid der Seine, in het paleis voor den Scheepsbouw op de eerste verdieping.