is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook is er eene donkere kamer voor de photographen.

Het maken van instantanés en andere photographieën met draagbare toestellen is op de tentoonstelling geoorloofd, voor het photografeeren met een toestel op vasten voet is vergunning noodig en betaling eener zekere som.

Honden worden op de tentoonstelling toegelaten, als de eigenaar den hond aan eene ketting houdt.

Tickets. Aan de ingangen der tentoonstelling wordt geen geld ontvangen. Men heeft zich dus van te voren te voorzien van het benoodigde aantal tickets. Deze worden èn in kiosken bij de voornaamste ingangen, èn door straatventers in de nabijheid der ingangen, den bezoeker overvloedig aangeboden. De gemiddelde prijs is als men per stuk koopt 60 centimes. Bij honderdtallen gekocht is de prijs lager, en zijn zij ook aan de Amsterdamsche beurs verkrijgbaar. In het geheel zijn 65 millioen tickets bij de bons uitgegeven.

Bij het binnenkomen overhandigt men den ticket aan het eerste loket, daar wordt hij afgestempeld en teruggegeven en aan het tweede loket den controleur ter hand gesteld. Deze contröle geschiedt zeer vlug. Het aantal bezoekers wordt aangeteekend en eiken dag in de bladen vermeld.

Toegangsprijs. De tentoonstelling wordt geopend 's morgens te 8 uur. Zij, die tusschen 8 en 10 uur des ochtends binnenkomen, moeten twee tickets betalen. Zij, die tusschen 10 uur 's morgens en 6 uur 's avonds binnenkomen, betalen één ticket. Na 6 uur 's avonds betaalt men op de werkdagen twee tickets, op Zon- en feestdagen één ticket.

Bij bijzondere feesten heeft het tentoonstellingsbestuur het recht den toegangsprijs te verhoogen en op 3 of 5 tickets te bepalen. Dit wordt van te voren bekend gemaakt en aan de ingangen aangeplakt.

Kinderen beneden 7 jaar hebben vrijen toegang.