is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruikt worden. Het stempel der tentoonstellingspostkantoren verschilt aanmerkelijk van het gewone Fransche stempel, en nadert het Amerikaansche type. Zij, die geïllustreerde briefkaarten van de tentoonstelling willen verzenden, behooren deze van het tentoonstellingspostzegel te voorzien, en op het terrein te bussen, want eerst door dien buitengewonen stempel, krijgen die kaarten hare beteekenis.

In de annexe van Vincennes is eveneens een volledig post- en telegraafkantoor werkzaam.

Postpakketdienst. In de Rue des Nations bij de Almabrug, achter het paleis van Servië, is een bureau van den stedelijken postpakketdienst geopend. Bij dit bureau kan men zonder eenige formaliteit pakketten bezorgen om deze te Parijs besteld te krijgen. Heeft men iets gekocht of medegenomen, dat men niet langer wil meesleepen, dan kan men het langs dezen weg naar zijne woning of hotel laten bezorgen. Er zijn drie bestellingen per dag. De kosten bedragen 25 centimes voor een pakket, dat minder dan 5 K.G. weegt, en 40 centimes voor een pakket van 5 tot 10 K.G. Zwaardere pakketten worden niet aangenomen. Bij afgifte van het pakket ontvangt men een ontvangbewijs (récepissé) waarop het nummer van het pakket en de poststempel. Dit bewijs geeft recht op eene vergoeding van frs. 25 zoo het pak wegraakt.

Men kan zichzelf een pakje naar de tentoonstelling zenden, door het af te geven in een der 500 expeditiekantoren der stedelijke postpakketdienst en het te adresseeren:

A M ——

Bureau Restant

EXPOSITIOX.