is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afzonderlijk verkocht worden. Sommige vreemde secties hebben bovendien een eigen catalogus uitgegeven, die in die sectie verkrijgbaar is. In verschillende vreemde paleizen of afzonderlijke tentoonstellingsgebouwen vindt men min of meer uitvoerige, meestal geïllustreerde beschrijvingen welke te koop worden aangeboden. Een groot aantal tentoonstellingsgidsen in verschillende talen zijn eveneens verschenen, of zullen verschijnen.

Politie. Behalve de bewakers in de verschillende afdeelingen en hunne inspecteurs, is een afzonderlijk korps van nagenoeg 2000 man, gedeeltelijk Garde republicaine, gedeeltelijk politie met de bewaking en handhaving der orde belast. Vermelding hiervan verdienen de agents cyclistes die 's nachts per rijwiel hunne rondte maken, de agents plongeurs, die in eene daarvoor geschikte kleeding langs de beide Seine-oevers gereed staan om hulp te bieden in het water, en de semaphoredienst, welke van de vele torens gebruik maakt om door wachters elke buitengewone opstopping van menschen terstond aan den politiepost bekend te maken, ten einde door tnsschenkomst der politie bijzondere maatregelen te kunnen nemen.

Twee politiecommissariaten, het eene bij de Porte Rapp, op het Champ de Mars, het andere in het Grand Palais der Champs-Elysées, zijn aan het hoofd van dit politieleger geplaatst.

Ambulances. Eene uitgebreide geneeskundige dienst is sinds het begin der werkzaamheden op het tentoonstellingsterrein ingericht. Behalve een groot aantal verplegers, die met draagbaren op verschillende punten tot helpen gereed staan, zijn er drie ambulances, waarin voortdurend geneeskundige hulp te verkrijgen is. Deze zijn geplaatst:

4