is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met geheel denzelfden gevel, doch dat inwendig verdeeld is in verschillende huizen, waarin o. m. eenige der voornaamste Parijsche societeiten hare lokalen hebben.

Terwijl wij, recht voor ons ziende, aan het einde der Champs-Elysées, den indrukwekkenden triomfboog (Are de Triomphe de 1'Etoile) zien, hebben wij aan onze rechterzijde eerst een schoone fontein, daarna de levendige Rue Royale en aan het einde de Madeleinekerk, die den horizon afsluit met haren in Griekschen stijl gebouwden gevel. Aan de linkerzijde hebben wij eveneens eene fontein en wordt de gezichtseinder eveneens begrensd door een gebouw in Griekschen stijl: den achtergevel van het Palais Bourbon, den zetel der Kamer van afgevaardigden. De Pont de la Concorde, welke hier over de Seine ligt, verbindt het Palais Bourbon met de Place de la Concorde, en is de weg, dien wij nemen moeten, als wij naar de Gare des Invalides willen gaan.

In den hoek, gevormd door de lijnen Are de TriompheObelisk en Obelisk-Palais Bourbon, zien wij verschillende torens en koepels, welke bijna alle tot de gebouwen der tentoonstelling behooren. De Eiffeltoren steekt hoog boven deze uit. Midden in dien hoek aan de Z.-W.zijde der Place de la Concorde is De Monumentale Ingang (poort 29 der tentoonstelling) ook bekend als la Porte Binet, naar den architect die haar gebouwd heeft. De poort bestaat uit drie bogen, welke in een driehoek geplaatst zijn en een van binnen vergulden koepel dragen, wiens gewelf in het midden 36 meter boven den grond komt. Licht gebogen, a jour gewerkte vlakken verbinden de drie bogen. De voorste, die op het plein uitkomt, is de hoogste, en draagt op zijn midden het beeld der Parisienne van den heer Moreau Vauthier. Dit beeld, eene vrouwenfiguur van 6 meter hoogte in geheel moderne kleeding, stelt de stad Parijs voor, hare gasten het welkom