is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kust en te keur worden tentoongesteld. Vooral merkwaardig zijn de groote bedden met stamrozen.

Behalve de bloemen heeft men hier ook nog plaats gevonden voor een deel der tentoonstelling van den tuinbouw: broeikassen, tuinbouwwerktuigen, tuinbanken, tuinbeelden, enz. Daaronder behoort niet, ofschoon het in dezen tuin zijne plaats vond, de groote gesmeed ijzeren Russische Tuinpoort, die tusschen het Grand Palais en de Seine staat. Deze poort, met hare rijke versieringen en zwaar verguld monogram en wapen, is bestemd voor het keizerlijk-russisch paleis te Gatchina.

Aansluitend met den tuin der Champs-Elysées, vinden wij op de lage Seinekade voor deze tentoonstelling aangelegde perken, waarin heesters en gewassen geplaatst zijn, eene buitengewoon smaakvolle versiering voor een terrein, dat in gewone tijden bekend is als uiterste toevluchtsoord voor landloopers en allerlei gevaarlijke beroeploozen. Deze groep strekt zich uit aan beide zijden van de brug Alexander TIL

Over deze brug en de daarmede in verband staande nieuwe Avenue, een enkel woord vóór dat wij de paleizen binnentreden.

Reeds in het eerste plan voor de tentoonstelling had men aangenomen dat het Palais de 1'Industrie, dat langs de Avenue der Champs-Elysées in dit gedeelte van den tuin gelegen was. zou moeten verdwijnen, om plaats te maken voor eene nieuwe Avenue, welke recht tegenover het middendeel van het Hotel des Invalides gelegen, van uit de Champs-Elysées het vrije gezicht zou geven op het meesterwerk van Mansart, de Döme des Invalides, wier verguld koepeldak de lijkkist dekt van Napoleon. In verband daarmede besloot men die nieuwe Avenue met de Esplanade des Invalides te verbinden door eene monumentale brug over de Seine. Men was in die dagen onder den eersten indruk