is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Renaissance met de groep van den Handel, en links het Frankrijk van Lodewijk XIV en de groep van de Scheepvaart. De leeuwen bij de pilonen geplaatst, de geniussen bij de brugleuning, de groote schilden, waarop de naam der brug op de vier hoeken is aangebracht, en de gaslantaarns verdienen evenzeer aandachtige beschouwing. De brug is 40 M. breed en heeft ongeveer 7 millioen francs gekost.

In de Avenue Nicolas II staande, kunnen wij oordeelen over het nieuw verkregen uitzicht, daar wij tusschen de witte tentoonstellingsgebouwen van de Esplanade des Invalides de elegante vormen van den koepel van het Hotel der Invaliden kunnen zien. Die indruk zal niet bevredigen, omdat de paleizen op de Esplanade te dicht bij elkaar staan. Na afloop der tentoonstelling, als dit plein weder tot wandelpark is ingericht, zal het uitzicht veel schooner zijn. Vooral zal het dit wezen van de Champs-Elysées, daar de Avenue Nicolas II zeer breed is, zelfs zoo, dat op het middaguur men er naar schaduw zal verlangen die de palmboomen en overig plantsoen, op smaakvolle wijze aan beide zijden dezer straat aangebracht, nog niet kunnen schenken. De Avenue komt met een eenvoudig opengewerkt hek op de Champs-Elysées uit. Deze ingang, bekend als Ja Porte des Palais", zal een der meest gebruikte blijken te zijn. Door haar komt men toch terstond midden in de belangrijke kunsttentoonstelling.

Twee paleizen zijn de eenige gebouwen der nieuwe Avenue ; met het gezicht naar de Seine staande hebben wij het groote paleis aan onze rechterhand, het kleine paleis daar juist tegenover. De nieuwe brug en deze beide paleizen zullen na het einde der tentoonstelling behouden blijven, men lieeft daarom bijzondere zorg besteed aan beide gebouwen. Gezamenlijk kosten zij 25 millioen francs, dus ongeveer de helft van hetgeen de Grand Opéra alleen gekost heeft. Met den bouw