is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De nu volgende zaal is de laatste van de rij rondom de binnenplaats, zij opent de tentoonstelling der meubels, of beter gezegd, zij sluit die, want in tijdrekenkundige volgorde zijn wij hier in de laatste periode. De retrospectieve tentoonstelling gaat slechts tot de Fransche Revolutie. Om niet noodeloos oin te loopen, klimmen wij liever de eeuwen terug. In deze zaal zijn de juweelkast van Marie Antoinette en andere meubelen uit dien tijd. Wij komen thans in de galerij, doch gaan onmiddellijk links af om nu de buitenste rij tentoonstellingzalen te doorwandelen.

De eerste zaal bij het hoekpaviljoen, aan de zijde der Seine, bevat even als de zaal, uit welke wij kwamen, meubelen uit den tijd van Louis XVI, zooals een secretaire in citroenhout met een medaillon van Sèvres. Hier zijn ook eenige kunstwerken van den eersten rang, w.o. „La femme nue au bain" van Yestier, en een marmeren pendule „Les trois graces" van Falconnet, waarvoor een verzamelaar dezer dagen te vergeefs 11/« millioen francs bood.

In de hierop volgende zaal zijn het vooral de vrouwenportretten die de aandacht trekken, toch inoet een vergulde console van gesneden hout niet voorbij gegaan worden.

Daarop komen wij in eene zaal, waarin eene groote vitrine met terra-cotta-beelden van Clodion terstond opvalt, eveneens een bijzonder fraai cylinderbureau, alles in den stijl Louis XV. Terwijl in de vorige zalen wij reeds herhaaldelijk zeer mooie wandtapijten gezien hebben, moet hier de aandacht gevestigd worden op de drie bizonder schoone tapijten, het middelste met het koningswapen.

De volgende zaal brengt ons weer eene periode terug en bevat zoowel Louis XV als Régence. De canapé met geel geborduurde stof bekleed en een allercurieust uurwerk met orgel, omringd door een groot aantal Saksisch-porceleinen