is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poppetjes, zijn hier te zien, maar vooral de beroemde schilderij van Watteau, die als uithangbord diende voor den schilderijenkoopman Gersaint.

De vierde zaal in deze rij is weer zuiver Louis XV, en vormt één geheel, ofschoon gescheiden door het zij-paviljoen, dat op den tuin uitkomt met de daaropvolgende zaal. Een standbeeld van Louis XV te paard, en twee groote tapijten uit de beroemde fabriek der Savonnerie, zullen ieder terstond opvallen. Twee zalen verder zullen wij een derde van deze tapijten ontmoeten, nu op den grond gelegd. De tapijten waren bestemd voor de Apollo galerij van het Louvre en zouden in die schitterende omgeving geheel op hunne plaats geweest zijn.

Maar eerst hebben wij nog te zien de zaal, die juist tegenover den hoofdingang ligt, en waarin voorwerpen uit de tweede helft der regeering van Louis XIV aanwezig zijn. Hier vinden wij kunstig bewerkte reisnecessaires en andere gouden en zilveren voorwerpen, door de koninklijke familie gebruikt.

De volgende zaal zouden wij de zaal Boulle mogen noemen. Deze groote meubelmaker uit den tijd van Louis XIV leert men hier goed kennen uit tal zijner scheppingen. Het reeds besproken tapijt ligt hier; ook verdient vermelding de groote wandklok uit Fontainebleau.

Opnieuw wordt de reeks zalen afgebroken door een zijpaviljoen. De volgende reeks begint met eene zaal, waarin voorwerpen uit den tijd van Louis XIII en Henri IV tentoongesteld zijn. Het portret van Henri IV en Maria de Medicis door Clouet en een biddend vrouwenbeeldje van buitengewoon fijne uitdrukking zijn de belangrijkste inzendingen in deze zaal.

De zaal die hierop volgt, brengt ons tot de 16e eeuw terug. Merkwaardige gesneden houten fauteuils en andere