is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kroonlijst zijn ook nog beelden, die zeer wonderlijk uitkomen tegen de blauwe lucht, zij stellen den Vrede en de Kunst voor. Op de afgesneden hoeken van dezen gevel, zullen twee groote verguld bronzen vierspannen van Recipon geplaatst worden.

De tentoonstelling der beeldende kunsten is in drie groepen verdeeld : De Honderdjarige die alleen Fransche kunst omvat, de Tienjarige Fransche groep, en de Tienjarige vreemde groep. Alle drie groepen vindt men zoowel op de grondverdieping als op de eerste verdieping van het Groote Paleis.

Als wij dit paleis door den hoofdingang binnentreden, komen wij terstond in de Fransche afdeeling van hedendaagsche beeldhouwkunst, waarvan de groote groep: „Victor Hugo op Jersey" van Barrias in het middelpunt der hall geplaatst, door hare kolossale afmetingen het gezicht op de Eeretrap belemmert. Wij gaan langs die groep, zonder ons thans reeds met het beeldhouwwerk op te houden, naar de hoefvormige Eeretrap. Ook deze gaan wij niet op, maar recht door eene lage gaanderij, die toegang verleent tot de depots, welke in den soussol zijn ingericht, overstekend, komen wij in de Rotonde, waar eene gesmeed ijzeren deur den toegang naar de Avenue d'Antin afsluit.

De Rotonde is veel rijker versierd dan het overig gedeelte van het gebouw. Zij is geheel in den stijl Louis XVI, met veel verguldsel, zware ornamentatie en beeldengroepen boven de pilasters. Links en rechts brengen breede trappen ons naar boven.

In de Rotonde is de beeldhouwkunst der Honderdjarige tentoonstelling voornamelijk bijeengebracht. Zoo wij de linkertrap opgaan, komen wij in de schilderijen-afdeeling der Honderdjarige tentoonstelling. Gaan wij de rechtertrap op, dan komen wij in zaal 1 der Tienjarige tentoonstelling.