is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

avenue hico fa, IT

De eerste verdieping van het Groote Paleis.

Nevensgaande plattegronden der eerste verdieping en van de grondverdieping van het Groote Paleis zullen den bezoeker gemakkelijk den weg doen vinden. De Honderdjarige tentoonstelling is aangeduid door de letter H en het nummer der zaal. De Tienjarige Fransche is aangeduid door de letter T en het nummer der zaal. Op de grondverdieping konden de nummers der zalen van de Tienjarige nog niet worden aangegeven, daar zij eerst in Juni geplaatst zullen worden. De zalen der Tienjarige zijn terstond herkenbaar doordien de breede rand langs het plafond met de letters R. F. als monogram versierd is. De zalen der afdeeling voor niet Fransche kunst zijn niet doorloopend genummerd. Elk land heeft eene