is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel, beter dan tot dusver op eene buitenlandsche tentoonstelling door de Nederlanders was gevormd.

Een trapje afgaande, komen wij in de eerste der twee Nederlandsche schilderijenzalen. In deze zaal vinden wij de inzendingen van Jozef Israëls, Therèse Schwartze, w.o. haar portret van generaal Joubert, J. Maris, Blommers en H. W. Mesdag.

De tweede zaal heeft in het midden een kastje met medailles en gedenkplaten op de Nederlandsche fabriek van den heer Begeer vervaardigd. Aan de wanden zien wij doeken van Kaemmerer, wiens schilderij terstond opvalt, opnieuw H. W. Mesdag, ten Cate, de Josselin de Jong, Apol, Klinkenberg e. a. Ik noem slechts enkele namen der 83 schilders, die hier den Nederlandschen naam waardig ophouden, ten einde de bezoekers behulpzaam te zijn in het herkennen der zalen. Ongetwijfeld zullen zij deze uitvoeriger willen bezien. Is de bezichtiging afgeloopen, dan kunnen zij, of rechts de tweede schilderijenzaal verlatend, in de Portugeesche sectie komen, of links uitgaande langs de trap op de eerste verdieping uitkomen bij Duitschland en Italië.

Wij verlaten thans het Groote Paleis en wandelen langs de Seine de Russische Tuinpoort voorbij, en spoedig de helling op die naar de overbrugging der Avenue d'Antin leidt. Een kunstmatig rotsdal, van het Paleis naar de Seine voerend, is de vroegere tunnel die bij den bouw heeft gediend tot aan- en afvoer van materiaal. Nu vormt hij de verbinding met de lage Seinekade en de daar tentoongestelde planten. De opsiering met rotsen is wel wat te fantastisch.