is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft zelfs bijzonder zorg gedragen voor het zedelijk gehalte der vertooningen. Of hij daarin geslaagd is, zal ieder bezoeker voor zichzelf moeten uitmaken. Die zeer preutsch is, doet echter verstandig liever den linker Seine-oever te nemen.

Het eerste gebouw aan onze rechterhand, waar wij, afdalend, bij aankomen, is een restaurant, naar het beroemde drama Cyrano de Bergerac, met den naam „Cadets de Gascogne" getooid. Daarop volgt La Nlaison du Rire, tegenover het Paviljoen der Stad Parijs. Entrêe frs. 3 en frs. 2 voor het Concert; fr. 0,20 voor de Chineesche schim en Marionetten.

In de teekeningen der uitwendige versiering is men nog al ondeugend geweest. Inwendig zal men hetzelfde terugvinden in liedjes, die eigenlijk met elkaar een volledig Café-Chantant-repertoire vormen. De Chineesche schimmen zijn onschuldiger.

Théatre des Tableaux-Vivants komt daarna. Entree frs. 3, frs. 2 of fr. 1, naar gelang der rangen.

De voorstellingen 's middags en 's avonds zijn die van levende beelden, op een ruim tooneel met smaak gerangschikt. Twee personen, man en vrouw, reciteeren bij elk beeld een toepasselijk Pransch gedicht, doch ook zonder dat begrijpt men de voorstelling wel. Muziek begeleidt elk tableau.

Le iardin de la Chanson volgt op het vorige. Entrêe frs. 2 en fr. 1.

Dit theater is eene voorstelling van het oude Fransche Café-Chantant in de open lucht; ook het repertoire is dat, wat bij de eerste wereldtentoonstellingen en vroeger zooveel succes had.

La Roulotte. Het laatste gebouwtje in deze reeks. Entrêe frs. 3, frs. 2 of fr. 1.

Zooals de uitwendige versiering aanwijst is la Roulotte