is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 Juli—2 Aug. Journalistenverenigingen.

30 Juli—3 Aug. Onderwijs in sociale wetenschappen.

30 Juli—4 Aug. Architecten.

3G Juli—4 Aug. Hooger onderwijs.

30 Juli—4 Aug. Douaneregelingen.

30 Juli—5 Aug. Armenzorg en private liefdadigheid.

30 Juli—5 Aug. Koloniaal wezen.

31 Juli—4 Aug. Vergelijkend recht.

31 Juli—6 Aug. Middelbaar onderwijs.

2—5 Aug. Lager onderwijs.

2—7 Aug. Wijsbegeerte.

2—8 Aug. Apothekers. '

2—9 Aug. Geneeskunde.

2—9 Aug. Huidziekten.

4—12 Aug. Handelsvloot.

5 Aug. Blindenzorg.

6—8 Aug. Doofstommen.

6 -9 Aug. Anti-slavernij.

6—11 Aug. Scheikunde.

6—11 Aug. Handels- en ambachts onderwijs.

6—11 Aug. Wiskunde.

6—11 Aug. Natuurkunde.

6—11 Aug. Koloniale Staathuishoudkunde.

8—14 Aug. Tandheelkunde.

9—11 Aug. Onderwijspers.

9—11 Aug. Molenaars.

9—15 Aug. Stenographie.

10—17 Aug. Gezondheidsleer.

12 Aug. Brandweer.

12—14 Aug. Alpinisme.

12—15 Aug. Hypnotisme.

16—18 Ang. Bibliographie.

16—28 Aug. Geologie.

18—25 Aug. Electriciteit.

20—25 Aug. Roode Kruisvereenigingen.

20 -25 Aug. Anthropologie en piaehistorische oudheidkunde.