is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stell.ngsafdeelingen, onder deskundige leiding. Ook eene Nederlandsche sectie is hiervan gevormd. De contributie voor eene week bedraagt frs. 25; het adres der school waar men nadere inlichtingen en programma's kan verkrijgen, m: 6 R,ie de la Comète, Paris.

LIJST DER CONGRESSEN IN ALPHABETISCHE VOLGORDE.

Paleis voor Volkshuishoudkunde en der Congressen.

tr y een 22-28 Sept.

Alpiniamc. 12_14 AuP

tmr T 17-21 Sept.

Anthropologie en praehistorische oud-

. heidkund«; 20-25 Aug.

Antislaverni]... c A ö

Apothekers

Arbeidsongevallen en verzekering . 25—sn T," ;

Architecten ' " ' 1 , , •

A . Juli—4 Aue.

Armenzorg en private liefdadigheid ... 30 Juli-5 Aul Automobilisme ... g t v

ÏS2-

Baskische studiën ... 9 K 0 .

t> , —5 Sept.

Beroep van den geneeskundige 23—28 Juli

Bescherming van werklieden door de wet ! 25-29 Juli!