is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijnbouw 20— 23 Juni.

Wijsbegeerte 2—7 Aug.

Zeerecht 1—3 Oct.

Zielkunde 22—25 Aug.

Zondagsrust 9—12 Oct.

Tegenover het paleis der Congressen is een niet minder nattig gebouw, het Restaurant der Congressen, en als wij ons daarin een weinig versterkt hebben, gaan wij het nog overgebleven gedeelte der Straat van Parijs zien, door weder naar de broeikassen heen te wandelen. Het eerste kleine gebouwtje dat wij ontmoeten is een Postkantoor, daarna zien wij het Manoir a l'envers. — Entrée fr. 1. Het vermakelijke van dit gebouw, zoowel in- als uitwendig, is daarin gelegen dat alles onderste boven staat. Het gebouwtje, een klein gothisch kasteel voorstellend, staat op de vier torens. Men wandelt onder het dak door; de kelderverdieping, waar een zeer merkwaardig samenspel van spiegels te zien is, is drie trappen hoog; zelfs de zeer moderne klok staat met de XII naar beneden. Spiegels, in het gebouw aangebracht, geven aan het inwendige ditzelfde averechtsche voorkomen.

Dan volgt het Théatre Loïe Fuller. — Entrée fr. 1. In deze echte kermistent kan men de beroemde skirtdances van Loïe Fuller genieten, en hare behendigheid evenzeer bewonderen als het sehoone kleurenspel der golvende lijnen.

Het Théatre des Auteurs gais — Entrée frs. 3 en frs. 2 — waar wij thans komen, heeft nog meer het kermiskarakter. Elke voorstelling begint met een groote kermistoespraak (parade) van bijna den geheelen troep. Men speelt er kleine aardige stukjes, vroolijke mopjes in één bedrijf, er wordt gezongen in het genre van Montmartre en men ziet er Boerenvrouwen, die nooit in Afrika waren.

Het laatste der reeks, voordat wij komen aan de reeds