is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aldus geplaatst Lebben wij het officieele paleis aan onze rechterhand, aan onze linkerhand zijn de Algerijnsche „attractions".

Het officieele Paleis is eene nabootsing van Mahomedaansche Algerijnsche gebouwen. De minaret, die ter zijde staat, is naar eene moskee uit Oran; de groote middenkoepel is naar de hoofdmoskee van Algiers, en wordt 's avonds geheel verlicht, zooals daar ter plaatse bij het Rhamadanfeest geschiedt. Ook inwendig heeft men werkelijk bestaande gebouwen gecopieerd. Zoo zijn de schilderachtige Moorsche binnenplaats, even als de gewelfde zaal op de eerste verdieping, zuivere reproducties. Op de binnenplaats vinden wij eene voorstelling der belangrijke ruïnen van Tinigad en andere oude historische herinneringen. In de gewelfde zaal vinden wij afbeeldingen van het leven der kolonisten in Algiers. Overigens bevat dit paleis dc Algerijnsche producten, w.o. de kurkeik bizondere vermelding verdient, en de Oostersche tapijten, borduursels, enz.

Tengevolge van de sterke helling van het 'Irocadéro, zijn wij aan de voorzijde eene hooge trap opgegaan, om aan de achterzijde gelijkvloers uit te komen.

Ook het niet-officieele paleis heeft ditzelfde hoogteverschil. Het bevat het Stéréorama, — Entrie fr. 1, — waar een ons voorbij trekkend panoramadoek, den tocht langs de kusten van Algiers van Bóne tot Oran doet zien. Verder het Diorama, waar wij een tocht in het binnenland van Algiers kunnen zien. Ten slotte de Kasbah, eene Algiersche handelsstraat, smal met kleine winkeltjes, zeer levendige kooplieden, allerlei Oostersche producten, met breede trappen geleidelijk tegen de helling oploopend, kortom, eene schilderachtige straat, waar men het zeer warm heeft.

Tunis heeft eveneens gebouwen in 's lands stijl. De Moskee van Sidi-Mahrez bevat de inzendingen der Regeering,