is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eene woning in deze heete streek kan gelden. In dat paviljoen wordt door kaarten en door inzendingen der producten een beeld gegeven van de ontwikkeling der kolonie. Geen koloniaal, maar inlandsch werk zijn de gouden sieraden bier tentoongesteld.

Guinea heeft hare inzendingen geborgen in twee inlandsche hutten, door eene galerij onderling verbonden en met stroo gedekt. Een aardig denkbeeld was om op dit terrein een stukje weg te maken, zooals hij thans in de kolonie wordt aangelegd, en daarnevens een voetpad, zooals de inboorlingen gebruikten. Een afzonderlijk paviljoen bevat de inzendingen van de Fransche West-Afrikaansche Compagnie.

De Alliance Franpaise. het Algemeen Fransch Verbond, dat uitbreiding van kennis der Fransche taal zich ten doel stelt, en waarvan ook in Nederland een belangrijke afdeeling bestaat, heeft hier eene school opgericht, waarin de inboorlingen uit de verschillende Fransche koloniën, die thans het Trocadéro tot een zeer dicht bevolkt plekje gronds maken, geregeld onderwijs genieten in de beginselen der Fransche taal. Men krijgt hier verder eenigszins een blik op het streven dier vereeniging.

Het Diorama der kleine koloniën geeft grootendeels in afbeeldingen het leven weer op de kleine eilanden St. Pierre en Miquelm, waar de kabeljauw gevangen wordt, en op de verafgelegen eilanden Comore en Mnyotte met hunne suikerindustrie, evenals op de Somaliku.it, waar vooial de inzendingen uit Abyssinië, dat er aan grenst, maar er politiek geenszins toe behoort, afzonderlijke vermelding verdienen.

Indo-China vormt tegenwoordig ééne kolonie, de belangrijkste na Algiers, maar het is nog niet lang geleden, dat die Fransche bezitting uit verschillende kolonies bestond. De sporen dier verdeeling zijn nog te vinden in de afdeeling gewijd aan de Fransche bezittingen in Achter-Indië, ofschoon

8