is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder elegant van vorm dan de vorige. Zij bevat de Indo-Chineesche kunstindustrie, w.o. de met paarlemoer ingelegde meesterstukken uit Nam-Dinh.

Het Annamitisch huis, kleiner dan de twee pagodes, bevat

een overzicht der houtsoorten uit IndoChina en stelt de woning voor van een rijken inboorling uit Annam.

De afdeeling Tonkin bestaat uit een Tonkineesch dorp, waarin inboorlingen werkzaam ziin. Evenals in de andere

Fransche koloniale secties vindt men ook

in de Indo-Chineesche een groot getal

inboorlingen, w.o. de hulptroepen, die opEuropeesche wijze geoefend en

door Fransche officieren gecommandeerd worden, zeer zullen opvallen.

De Kambodjaansche schouwburg geeft voorstellingen van het inboorlingen-theater uit Annam, afgewisseld door uitvoe¬

ringen van het De 1-uum (Kambodja).

corps balletdanseressen van koning Norodom van Kambodja. Het mee>t belangrijke gebouw dezer geheele afdeeling is de Pnom, de koninklijke pagode uit Kambodja, waarvan de sterk